MEDICINA
GENERAL

MEDICINA INTERNA
Els nostres serveis de medicina interna cobreixen problemes hormonals, gastrointestinals, urinaris, hematològics, respiratoris, infecciosos i immunomediats.

A més d’un extens estudi de la història clínica de l’animal, el diagnòstic sempre comença amb un acurat examen físic i analítiques sanguínies si calen. Quan és necessari ampliar informació, de vegades fem exàmens complementaris com ecografies, radiografies, endoscòpies o ressonàncies.

El nostre objectiu és fer un diagnòstic el més ràpid possible, causant-te el mínim trasbals a tu i a la teva mascota.

MEDICINA PREVENTIVA

Com que la nostra prioritat és la qualitat de vida de la teva mascota, apostem sempre per les cures preventives. Una dieta adequada, el control de paràsits o l’exercici regular ajuden a la prevenció activa de malalties, i per això els animals tendeixen a viure més temps i gaudir d’una vellesa millor.

El nostre protocol preventiu inclou des de les primeres etapes: la vacunació, la desparasitació, l’esterilització, la profilaxi dental, l’assessorament dietètic i de cures generals, i les revisions preventives.

Recolzem la medicina preventiva perquè la teva mascota visqui més saludable i feliç.

 

CIRURGIA
L’anestèsia i els fàrmacs que es fan servir durant les cirurgies, juntament amb els mètodes de monitorització, són perfectament equiparables als emprats en les intervencions hospitalàries dels humans.

Gràcies a la nostra experiència i els nostres coneixements, operem amb èxit animals d’edat avançada o que estan malalts.

HOSPITALITZACIÓ DE DIA
En cas que la teva mascota, com de vegades passa, necessiti un servei d’hospitalització de dia, comptarà amb la nostra plena cura. L’atendrem i monitoritzarem en tot moment per garantir-ne el benestar i la recuperació en un entorn segur.

ESPECIALITATS

Comptem amb una llarga experiència per tractar diversos problemes i donar-vos suport tant a tu com a la teva mascota.

Proves diagnòstiques

Disposem del suport radiològic necessari, a més d’altres mitjans, per poder fer un bon diagnòstic.