PROVES
DIAGNÒSTIQUES

DIAGNÒSTIC PER IMATGE
Actualment és fonamental disposar d’un suport radiològic que permeti obtindre imatges que ajudin a diagnosticar patologies toràciques, abdominals o traumatològiques.

Les nostres instal·lacions compleixen tots els requisits del “Consejo de Seguridad Nuclear”, el que suposa una màxima protecció tant per al personal com per a les mascotes.

LABORATORI
Al nostre laboratori comptem amb avançats mitjans tècnics per realitzar un ampli ventall d’exàmens: citologies, anàlisi de sang i biòpsies, microscòpia, cultius fúngics i també urianàlisi.

D’aquesta manera podem obtenir resultats gairebé immediats, cosa que és important per al diagnòstic i les intervencions d’urgència.

MEDICINA GENERAL

Examinem la teva mascota per detectar problemes i prevenir-los. A més, comptem amb equipament per realitzar cirurgies i hospitalitzacions de dia.

Especialitats

Comptem amb una llarga experiència per tractar diversos problemes i donar-vos suport tant a tu com a la teva mascota.